Polityka prywatności

Operatorem serwisu jest Ultro spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Celna 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000432059, NIP 955-233-56-25 REGON 321223556 z kapitałem zakładowym 50 400,00 złotych w pełni opłaconym.

Zbieramy wyłącznie dane przekazywane przez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”. Dane te są wykorzystywane tylko na potrzeby przedstawienia zakresu i sposobu działania usługi menu2go. Nie wykorzystujemy przekazanego nam adresu e-mail i numeru telefonu do przesyłania niezamówionych informacji handlowych, ani żadnego innego rodzaju „spamu”.

Szczególnie dbamy o bezpieczne przechowywanie przekazanych nam danych kontaktowych. W żadnym przypadku nie ujawniamy ich ani nie przekazujemy jakiejkolwiek stronie trzeciej.

Przekazane informacje kontaktowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do przedstawienia danej osobie zakresu i sposobu działania usługi menu2go, a następnie podjęcia przez nią decyzji o skorzystaniu (lub nie) z naszych usług. Niezależnie od tego dane kontaktowe osoby zostaną usunięte po przekazaniu przez nią takiego żądania na adres kontakt@menu2go.pl.

Wszelkie nieprawidłowości związane z działanie formularza kontaktowego i przekazywaniem danych kontaktowych można zgłaszać na adres kontakt@menu2go.pl.