Możliwości
jakie daje aplikacja menu2go

Możliwości

Odzwierciedlenie menu restauracji w aplikacji mobilnej

Całe menu Twojej restauracji może zostać przeniesione do aplikacji mobilnej. Każde z dań może być dostępne w różnych wariantach
(np. wielkość porcji), wraz z różnymi opcjami i dodatkami. Menu może być pogrupowane w kategorie, dzięki czemu klient może wygodnie znaleźć interesującą go grupę dań, dodatki lub napoje. Każda z pozycji może być opatrzona dodatkowym opisem.

Jeśli pojawiają się nowe dania lub wprowadzasz inne zmiany w ofercie, masz możliwość łatwego dostosowywania menu. Wszystkie zmiany są automatycznie udostępniane klientom, którzy zainstalowali aplikację mobilną Twojej restauracji.

Dostosowanie wyglądu aplikacji mobilnej

Masz pełną kontrolę nad tym, jak menu Twojej restauracji będzie wyglądać w telefonie klienta – kolory stosowane w aplikacji, grafika, logo
i inne elementy mogą być dowolnie zmieniane. Dzięki temu możesz dostosować wygląd aplikacji do innych materiałów promujących Twoją restaurację – ulotek, strony www czy banerów reklamowych.

Obsługa pojedynczych restauracji i sieci

Aplikacja wspiera również obsługę sieci – klient ma możliwość wyboru lokalizacji restauracji, z której oferty chce skorzystać.

Godziny przyjmowania zamówień

Zamówienia mogą być składane przez aplikację mobilną w ustalonych przez Ciebie godzinach. Możesz dowolnie określać godziny przyjmowania zamówień w poszczególne dni tygodnia i zmieniać je w dni świąteczne. Klient będzie informowany o tym, czy w danym momencie może złożyć zamówienie on-line.

Wyliczanie kosztu zamówienia

Klient dodaje interesujące go pozycje z menu do koszyka zamówień. Na bieżąco ma informację o całkowitym koszcie zamówienia wraz
z uwzględnionymi promocjami, widzi również koszt każdej z pozycji w koszyku. Niezależenie od tego masz możliwość weryfikacji kosztu zamówienia i wprowadzania korekty, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Obsługa promocji

W aplikacji mobilnej używanej przez klienta możliwe jest wyświetlanie informacji o bieżących promocjach obowiązujących w Twojej restauracji. Każdej z nich może towarzyszyć graficzny baner reklamowy. Ty decydujesz, kiedy i jakie promocje są udostępniane klientowi.

Aktualnie obowiązujące promocje są uwzględniane przy wyliczaniu kosztu dostawy.

Automatyczne wyliczanie kosztu dostawy

Możesz w aplikacji zdefiniować stosowane w Twojej restauracji obszary dostawy oraz określić różne koszty dostawy dla poszczególnych obszarów. Na podstawie określonego przez klienta w aplikacji mobilnej adresu, zlokalizowanego w danym obszarze dostawy, aplikacja automatycznie wyliczy koszt dostawy. Masz również możliwość korekty tego kosztu w restauracji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Aplikacja weryfikuje, czy możliwa jest dostawa pod wskazany przez klienta adres – jeśli leży on poza obszarem dowozu, który obowiązuje
w Twojej restauracji, złożenie zamówienia nie jest możliwe.

Zamówienia na ustaloną godzinę i z odbiorem własnym

Klient może wybrać przy składaniu zamówienia opcję odbioru własnego, a także określić godzinę, o której chciałby odebrać zamówienia.

Aplikacja udostępniana pod marką restauracji

Aplikacja mobilna będzie udostępniana Twoim klientom za darmo w serwisach internetowych z aplikacjami mobilnymi. Będzie ona widoczna pod nazwą i logo Twojej restauracji.

Panel obsługi zamówień

Do obsługi zamówień w restauracji udostępniamy Tobie specjalną aplikację, przy użyciu której możesz przeglądać składane przez klientów zamówienia, przyjmować je do realizacji i określać czas dostawy, weryfikować dane zamawiającego i jego lokalizację.

Panel obsługi zamówień udostępniany jest w postaci aplikacji na tablet lub poprzez przeglądarkę internetową. Do jego działania potrzebny jest dostęp do internetu.

Określanie sposobu płatności

Przy składaniu zamówienia klient może określić interesujący go sposób płatności (gotówka lub karta kredytowa).

Informowanie o stanie realizacji zamówienia

Klient na bieżąco jest informowany o stanie realizacji swojego zamówienia. Otrzymuje powiadomienie, kiedy zostanie ono przyjęte
do realizacji, a także kiedy zostanie wydane dostawcy.